Elke dag zo fijn mogelijk. Dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. We bieden elke dag ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat in de regio Noordoost-Brabant en de Bommelerwaard. We ondersteunen cliënten bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van hun eigen leven. Dat doen we samen met de mensen zelf en hun naasten. We kijken wat iemand nog zelf kan en voegen daar onze deskundigheid en aandacht aan toe. Met het doel om elke dag zo fijn mogelijk te maken. 

Hoe we dat doen? Dat laten we zien met praktijkvoorbeelden.

MiMakkers

Lichaamstaal en gevoel, daar draait het om bij de miMakker. Op doeltreffende wijze maakt de miMakker contact met dementerende ouderen. 

Regelmatig brengen de miMakkers een bezoek aan de locaties en zelfstandig wonende cliënten. Het doel is om samen met de cliënten, een waardevol contact te krijgen. 

Gastvrouwen

Samen de aardappels schillen, de tafel dekken en eten. Even samen naar buiten of een praatje over vroeger. Door de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij dagelijkse activiteiten in de huiskamers ontstaat het warme en huiselijke gevoel dat zo belangrijk is. Met de inzet van gastvrouwen en gastheren is er op de drukste zorgmomenten altijd toezicht in de huiskamers. Zo staan zorgmedewerkers rustiger aan het bed en kunnen zij zich focussen op de verzorging van cliënten.

Gastvrouwen en gastheren kijken altijd naar hoe bewoners zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze zelf graag willen, in een fijne en veilige omgeving. 

Beeldzorg

Beeldzorg is het verlenen van zorg zonder fysiek aanwezig te zijn in de woning van de cliënt. Het is een aanvulling op de bestaande thuiszorg. In een aantal gevallen is een huisbezoek niet nodig of niet wenselijk en in deze gevallen kan de ondersteuning via het beeldscherm gegeven worden. Cliënten krijgen een deel van de benodigde zorg via beeldzorg, de fysieke thuiszorg heeft wellicht minder contact maar houdt altijd een vinger aan de pols. Beeldzorg leveren we in samenwerking met de Compaan en met zorgcentrale NAAST.

Petra geeft kleur

BLOG

Petra van Dorst

Als gastvrouw zie en hoor je heel veel in de huiskamers van onze bewoners. Bij de prachtige muziekvoorstelling DAG MAMA hoorde ik de uitspraak: "Het zijn van die onzichtbare, maar oh zo, mooie momenten, die anderen nooit mee krijgen. Die niet gerapporteerd worden." Petra deelt deze bijzondere momenten via haar BLOG. 

Muziektherapie bij BrabantZorg

Muziektherapie

Het is niet altijd makkelijk om te zien dat mensen cognitief achteruit gaan en dat je moeilijker contact maakt. Door de inzet van muzikale werkvormen vergroten we de maatschappelijke verbinding, het welzijn, de zingeving en de zelfredzaamheid van de bewoners. Met muziektherapie helpen we cliënten aan een glimlach op hun gezicht, een moment van herkenning en bij processen als acceptatie, rouw, depressie en stemmingswisselingen.

Virtual reality

Een Virtual Reality-bril wordt met behulp van een band op het hoofd van de gebruiker geplaatst en deze kan zich zo begeven in een zogeheten ‘virtuele wereld’. En zo’n virtuele wereld geeft zoveel mogelijkheden! Denk aan het bezoeken van bepaalde plekken, wat misschien normaal gesproken door lichamelijke complicaties bemoeilijkt wordt. Of we bezoeken rustgevende omgevingen die de gebruiker kunnen afleiden bij bijvoorbeeld pijn. Zo zijn er nog veel meer scenario's te bedenken waar Virtual Reality een toegevoegde waarde kan bieden. 

Leefcirkels

Met leefcirkels krijgen cliënten met dementie de ruimte die ze nodig hebben. Hiermee is er geen gesloten afdeling meer, maar richten we vrijheid en veiligheid op maat in.  Per bewoner bekijken we wat hij of zij nodig heeft om veilig maar ook zo fijn mogelijk te kunnen leven.